Projeler

Proje AdıProjenin Durumu (Tamamlanmış/ Devam Eden)
Lityum-Sülfür Bataryalarında Geliştirilmiş Performans için Yarı-Metalik ve 2 Boyutlu 1T-Titanyum Disülfür Yapılarının Katot Malzemesi Olarak Kullanımı Devam eden
Mezogözenekli Karbon@Titanyum Disülfit Kabuklu İçi Boş Yapıların Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemlerinde ve Sudan İyonların Giderilmesinde KullanılmasıTamamlandı
İndirgenmiş Grafen Oksit Ve Molibden Disülfür Nanokompozitlerinin Çoklu Yaklaşım ile Üretimi ve Bunlarla Hazırlanan Mikrosüperkapasitörlerin Kapasitif Deiyonizasyon Performanslarının DeğerlendirilmesiDevam eden
Hidrojen Saflaştırıcı Cihazlar için Düşük Maliyetli Kapileri Membran Geliştirme

Devam eden
MnO2 Esaslı Katod Malzemelerin Doldurulabilir Piller Için Geliştirilmesi
Tamamlandı
Kombinatoryal Yaklaşımla LSF Esaslı Kompozit Katodların Orta Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pilleri Için Geliştirilmesi
Devam eden
Şebeke enerjisinin depolanması için çift fonksiyonlu elektrokatalistlerin geliştirilmesi
Tamamlandı
Pt grubu dışı yüksek entropili perovskit oksit bazlı oksijen çevrim reaksiyonu katalizörlerinin geliştirilmesi ve şarj edilebilir Çinko-Hava pilinde katot olarak uygulanmasıDevam eden
Şarj edilebilir Çinko-Hava pili için katot geliştirilmesi Devam eden
Hidrojen Üretimine Yönelik Kompozit Yapılı Perovskit-Oksitlerin Geliştirilmesi
Devam eden
Kontrollü Alaşımsızlaştırma Yöntemi ile Nano-Gözenekli Filtrelerin GeliştirilmesiTamamlandı
Doğal Gaz Hattına Beslemek İçin Deniz Suyundan Hidrojen Üretimine Yönelik Katalizörlerin GeliştirilmesiTamamlandı
Sodyum İyon Pil Prototipi Geliştirme
Devam eden
Selüloz Asetat Membranların Alkali Hidrolizi ile Üretilen Selüloz Membranların Organik Çözücüde Ultrafiltrasyon Uygulamaları
Devam eden
İki-Aşamalı Termokimyasal Hidrojen Üretimi İçin Perovskit Oksitlerin Geliştirilmesi Tamamlandı
Grafen Benzeri Maddeler Kullanarak Yüksek Spesifik Enerjiye Sahip Sodyum İyon Pillerin Geliştirilmesi
Devam eden
Elektrolit – Lityum-Sülfür Bataryaların Spesifik Enerjisini Belirleyen Kritik FaktörlerDevam eden
Lityum-Sülfür Pillerin İyonik Sıvı Elektrolit Kullanılarak Geliştirilmesi; İyonik Sıvı Yapısı, Lityum Polisülfid Çözünürlüğü ve Batarya Performansının Kritik İlişkisiDevam eden
Lityum-Sülfür Pillerde Katotta Kullanılan Karbon Özelliklerinin Performansa EtkisiDevam eden
Metal Organik Kafes (MOF) – Sülfür Kompozit Katot Kullanılarak Geliştirilen Lityum-Sülfür Bataryalarda Elektrolitin Batarya Performansına EtkisiDevam eden
Lityum-Sülfür Pillerinde Katot Tasarımının Performansa EtkisiTamamlandı
Nikel temelli çift-metal oksit nano malzemelerin sentezlenmesi ve suyun elektrokimyasal ayrıştırılmasındaki etkinliklerinin incelenmesi Tamamlandı
Nikel fosfit katkılı aktif karbon kompozit malzeme geliştirilmesi ve süperkapasitörlerde kullanımı Tamamlandı
Development of multi-component Mg-based AB alloys for solid-gas and electrochemical hydrogen storageDevam eden
Lityum iyon Katı Bataryalar için Zirkonyum Katkılı Sülfit Esaslı Katı Elektrolitlerin Geliştirilmesi
Devam eden
Lityum-iyon Bataryalar için İletkenliği İyileştirilmiş Katot Aktif Malzemesinin Geliştirilmesi Devam eden
Understanding formation of membranes from nematic colloidsDevam eden
Lityum İyon Piller için Yüksek Voltajlı Katot Malzemesi Olarak Kararlı LNMO Geliştirilmesi ve KarakterizasyonuDevam eden
Novel, Ordered Double Transition Metal Mxenes for High Energy Density Asymmetric Supercapacitors Devam eden
Nanodiamonds in Flow Capacitance De-Ionization Cells for Seawater DesalinationDevam eden
Selüloz Membranların Üretimi İçin Temiz Çözücüler: Doğal Kaynaklı İyonik Sıvılar ve SuDevam eden