Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler, Değerler

ENDAM MİSYONU

Enerji depolama malzeme ve cihaz sistemleri özelinde, akademik ve endüstriyel alanda araştırma-geliştirme ve test faaliyetleri yürütmek ve nitelikli insan gücü yetiştirme konusunda katkı sağlayarak ülkemize hizmet etmektir.

ENDAM VİZYONU

Yenilikçi ve uluslararası düzeyde bilgi oluşturmak ve bilimsel ve teknik yetenekleri yüksek insan yetiştirerek alanında öncü bir merkez olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsel özgürlük
  • Akademik ve teknolojik alanda deneyim
  • Çözüm odaklı yaklaşım
  • Ortaklığa ve bilgi paylaşımına açıklık
  • Yenilikçilik ve Öncülük

STRATEJİK HEDEFLER

  1. Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki hızlı gelişimini sürdürebilmesi için şebeke enerjisinin depolanmasına ilişkin uygun altyapının yerli olanaklarla oluşturulmasına katkıda bulunmak,
  2. Şebeke dışı bağımsız birimlerin oluşumunu teşvik etmek sureti ile şebeke dışı depolama ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaya yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,
  3. Savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojileri geliştirmek ve prototip cihaz üretmek,
  4. Yeni, ara ve son ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesini teşvik etmek,
  5. Akademi ve sanayi için nitelikli insan gücü yetiştirmek.

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Merkezin temel politikası, faaliyet alanlarımız içinde var olan çalışmalarda, kurulu alt yapımıza ihtiyacı olan akademisyenlere ve sanayi kuruluşlarına hizmet etmektir. Önceliğimiz, kendi imkansızlıkları nedeniyle çalışmalarını yürütemeyen araştırmacılara destek olmaktır. Bu çerçevede, merkez olanaklarını kullanacak insanları bilgilendirmek ve gerekli eğitimleri vermek de önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra, Merkezin kendi çalışanlarının bilimsel çalışmalarında da kolaylaştırıcı olmak ve nitelikli personelin yetişmesine katkı sağlamak temel politikamızı oluşturmaktadır.