Hizmetler

Enerji depolama alanındaki çalışmalar, Üniversitemizin merkezi laboratuvar  genel destek altyapısına ek olarak Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya Bölümlerinde mevcut araştırma labortuarlarında  sürdürülmektedir. Ayrıca halen yapımı sürdürülmekte olan  ODTÜ bilim parkında 300 m2’ lik bir alan ENDAM’a tahsis edilmiş olup bu alan  prototip geliştirme  ve ilave olarak test ve karaterizasyon labortuarları olarak   planlanmıştır. .

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde enerji depolama çalışmaları yoğunlukla aşağıda belirtilen dört laboratuarda sürdürülmektedir.

  1. Enerji Depolama Gereçleri ve Pil Laboratuvarında lityum-iyon pil ve süperkapasitör elektrotlarının hazırlanıp test hücresi haline getirilmesinin yanı sıra bu hücre/batarya sistemlerinin termal ve elektrokimyasal karakterizasyonu yapılmaktadır. Bununla beraber, hem laboratuvar koşullarında üretilen hem de ticari/endüstriyel tipteki pillerin elektriksel özellikleri belirlenmektedir.
Batarya modül test sistemi Eldivenli dolap(Glove Box)
Termal dayanıklılık test sistemi Elektrokimyasal hücre test sistemi

Enerji Depolama Gereçleri ve Pil Laboratuvarı olanakları.

2.    Enerji Depolama Malzemeleri Laboratuvarında  enerji depolama malzemeleri ve ilintili alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir. Çeşitli pil ve süperkapasitörler için aktif malzeme sentezleme laboratuvarın ana faaliyet alanıdır. Karbon esaslı malzemelere ek olarak, yeni nesil NiMH bataryalar için AB2 esaslı anot malzeme geliştirme, lityum iyon pilleri için nano silikon üretimi halen sürdürülen çalışmalardır. Kıvılcım boşaltım ve termal plazma yaygınca kullanılan yöntemler olup, laboratuvar ilave olarak klasik öğütme, termal ve sıçratma çöktürme yöntemleri ile ince film oluşturma olanaklarına sahiptir. İlave olarak laboratuvar aktif malzemelerin testine yönelik elektrokimyasal test olanaklarına sahiptir.

 Termal Plazma Nanotoz Reaktörü Basınç/vakum altında Ergitme Fırını

  Enerji Depolama Malzemeleri Labortuarı Olanakları

  1. Nanomalzeme ve Aygıt Laboratuvarında karbon nanotüp, grafen, nanoteller ve metal oksit nano parçacıklar kontrollü üretimi, yapısal karakterizasyonu yapılmaktadır. Ayrıca üretilen nano malzemelerle değişik boylarda elektrotlar hazırlanmakta ve bu elektrotların detaylı elektrokimyasal karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir.
  1. Metal Yapı ve Dinamiği Laboratuvarının uzmanlaştığı alanlardan biri malzeme ve cihazların yerinde deneylerle yapısal karakterizasyonudur. Sinkatron radyasyon olanakları ile yapılan bu deneylerde aktif malzemelerin testi yanı sıra cihazlar da karakterize edilebilmektedir.
Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskopu Alan Emisyonlu Geçirimli Elektron Mikroskobu

Malzeme Yapı ve Dinamiği Labortuar Olanakları

Yukarıda belirtilen laboratuvarlara ek olarak Metalürji ve Malzeme Mühendisliğinde gerek enerji depolama gerekse enerji üretimi alanlarında aşağıdaki laboratuvarlar destek vermektedir