Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazlari Araştırma Merkezi
<<< Show Posts/ Page >>>

Anasayfa

Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi, ENDAM

Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Araştırma Merkezi, Kalkınma Bakanlığı desteği ile  südürülen bir girişim olup amacı  enerjinin elektrokimyasal olarak depolanmasına yönelik malzeme ve  cihazların geliştirilmesidir. Bu  girişim ana olarak üç alana  odaklanmaktadır. Birincisi  hacim itibari ile sayıca kısıtlı ancak kritik uygulamalara yönelik birincil ve ikincil batarya ve süperkapasitörlerin  geliştirilmesi, ikincisi   ev, konut, site vb küçük ölçekli   güneş ve rüzgar enerjisi  sistemlerine yönelik etkin batarya  sistemlerinin  geliştirilmesi, üçüncüsü ise şebeke enerjisinin depolanmasıdır.

Amaç

Enerji Depolama Malzemelerini & Cihazlarını ve Bunların Üretim Süreçlerini Geliştirmek.

Personel Bilgileri

Uygulama Alanları

Aktif Mal. Ür. Süreci Geliştirilmesi

 Aktif Malzeme Geliştirilmesi ve Üretimi

 Batarya Prototiplerinin Geliştirilmesi

 Malzeme ve Cihaz Karakterizasyonu