Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. M. Kadri Aydınol [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM(*)]
Prof. Dr. Tayfur Öztürk [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Prof. Dr. Şaban Patat [Kimya Bölümü, Erciyes Üniversitesi, ENDAM]
Prof. Dr. İshak Karakaya [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Prof. Dr. H. Emrah Ünalan [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Prof. Dr. Emren Nalbant [Kimya Bölümü, ENDAM]
Prof. Dr. Y. Eren Kalay [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala [Kimya Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, ENDAM]
Doç. Dr. Simge Çınar Aygün [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Doç. Dr. Berke Pişkin [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENDAM]
Doç. Dr. Fatih Pişkin [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENDAM]
Doç. Dr. Gülhan Çakmak [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ENDAM]
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Toparlı, [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ENDAM]
Prof. Dr. Ali Çırpan [Kimya Bölümü]
Prof. Dr. Ahmet M.Önal [Kimya Bölümü]
Prof. Dr. Burcu Akata Kurç [Mikro Nano Teknolojiler EABD]
Prof. Dr. Çiğdem Erçelebi [Fizik Bölümü]
Prof. Dr. Derek Baker [Makine Mühendisliği ]
Prof. Dr. Gülsün Gökağaç [Kimya Bölümü]
Prof. Dr. İlker Tarı [Makine Mühendisliği ]
Prof. Dr. Levent Toppare [Kimya Bölümü]
Prof. Dr. Muammer Ermiş [Elektrik ve Elektronik Mühendisliği]
Prof. Dr. Mehmet Parlak [Fizik Bölümü ]
Prof. Dr. Nezih Güven [Elektrik ve Elektronik Mühendisliği]
Prof. Dr. Raşit Turan [Fizik Bölümü]
Prof. Dr. Zeynep Çulfaz Emecen [Kimya Mühendisliği]
Doç. Dr. Görkem Günbaş [Kimya Bölümü]
Doç. Dr. Harun Koku [Kimya Mühendisliği]
Doç. Dr. Hande Toffoli [ Fizik Bölümü ]
Doç. Dr. Murat Göl [Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ]
Doç. Dr. Ozan Keysan [ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ]
Doç. Dr. Serkan Kıncal [ Kimya Mühendisliği]

(*) ENDAM, Kalkınma Bakanlığınca desteklenen projenin kısa adı olup, ibare bu projede görev alan öğretim üyelerini göstermektedir.