Çalışma Alanları

Doç. Dr. Berke Pişkin

Enerji Depolama Malzemeleri
Lityum-İyon Piller
Nikel-Metal-Hüdrür Piller
Malzeme Karakterizasyonu
Elektrokimyasal Karakterizasyon
Kristalografi

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Toparlı

Elektrokimya, Elektrokataliz, Enerji Dönüşümü ve Depolanması
Korozyon ve Çevresel Faktörler
Malzeme Kimyası
Yüzeyler, Arayüzeyler ve İnce filmler

Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala

Elektrokimya Mühendisliği
Şarj Edilebilir Piller
Metal ve Kompozit Malzemelerin Elektrodepozisyonu
Elektrokimyasal Modelleme ve Karakterizasyon

Prof. Dr. Emren Nalbant

Su ayrıştırma Katalizi
Soy Metaller
Nanomalzemeler
Kümeler
Karbondioksit Yakalama

Doç. Dr. Fatih Pişkin

Hidrojen Ayırma Membranları
Kombinatoryal Malzeme Bilimi
Magnetron Püskürtme
İnce Filmler

Doç. Dr. Gülhan Çakmak

Enerji Depolama Malzemeleri
Malzeme Karakterizasyonu
Kristalografi
Karbon-esaslı Malzemeler
Yüksek Entropili Alaşımlar

Prof. Dr. H. Emrah Ünalan

Esnek Elektronik Malzemeler
Organik Elektronik ve Yarıiletken Malzemeler
Nanoçubuk ve Karbon Nanotüpler
Güneş pilleri, Işık Yayan Diyotlar (LED) ve Bataryalar

Prof. Dr. M. Kadri Aydınol

Atomik Boyutta Malzeme Modellemesi (Ab Initio, Monte Carlo, Moleküler Dinamik Simulasyonları)
Enerji Depolama Malzemeleri
Lityum-iyon Bataryaları
Hidrojen Depolama
Korozyon
Titanyum Alaşımları
Karbon-esaslı Malzemeler
Süperkapasitörler
Elektrokatalizörler
İnorganik Malzeme Sentezi
Elektrokimyasal Süreçler

Doç. Dr. Simge Çınar Aygün

Koloid ve Arayüz Bilimi
Mikro/Nano Parçacık Sentezi (Seramik, Metal, Polimer ve Çok bileşenli Parçacıklar)
Akış Bilimi
Akış Destekli Süspansiyon Pilleri
Seramiklerin Katmanlı Üretimi

Prof. Dr. Şaban Patat

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Elektriksel ve Manyetik Özellikler
Kimya
Fizikokimya
Arayüz Kimyası
Elektrokimya
Kompozit ve Nanokompozit Mazemeler
İnorganik Kimya
Yığınlar, Katılar ve Yüzeyler
Temel Bilimler
Mühendislik ve Teknoloji

Prof. Dr. Tayfur Öztürk

Metal Hidrürler
Nanotoz Sentezi
Termal Plazmada Malzeme Üretim Süreçleri
Malzeme Deformasyon Süreçleri
Doku ve Mikroyapı

Prof. Dr. Y. Eren Kalay

Taramalı Elektron Mikroskobisi (SEM)
Geçirimli Elektron Mikroskobisi (TEM)
Elektron/ X-Işını Spektroskopisi
X-Işını Saçılımı (Konvansiyonel ve Synchrotron X-Işını Kırınımı)
Mikroyapı Kinetiği
Alaşımlarda Çekirdeklenme, Büyüme ve Faz Dönüşümleri
Metalik Cam