Research

 

Active Materials & Process Development

Battery Research  Prototype Development
Aktif madde geliştirme ENDAM’ın ana faaliyet alanlarından biridir. Bu aktivite hem süreç geliştirme hemde geliştirilen süreçler kullanılmak sureti ile aktif maddelerin sentezini içermektedir. ENDAM kapsamında sürdürülen batarya çalışmaları geniş bir yelpazeyi kapsamakla birlikte şebeke dışı ve şebeke içi enerjinin depolanması ana odak noktasını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile geliştirilen süreç, malzeme ve bileşenlerin  ürüne dönüştürülmesi ENDAM’ın ana işlevlerinden biridir. Bu amaçla geliştirilen prototipleri görmek için lütfen resmi tıklayınız.