Endam-Aspilsan Sanayi Doktora programi

ENDAM-ASPILSAN  sanayi doktora programında  2019 yılı ilkbahar  dönemine yönelik başvurular halen devam etmektedir.  Program,  adayın ODTÜ teknopark’ında  yer alan ASPİLSAN A.Ş. de istihdamını  ve  ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  Bölümünde doktora programını  zaman paylaşımı esasında  sürdürmesini esas almaktadır.  Program koşulları son derece cazip olup aylık destek miktarı  en az 4500 TL/ay düzeyindedir. TÜBİTAK tarafından kapsamlı destek sağlanan  bu programa ilişkin bilgiler  TUBITAK’ın web sayfasında verilmektedir

Kimler Başvurabilir.

Bu  programa başvurabilmek için ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktora programına kabul edilmiş olmanız gerekir. Halen doktora programında değil iseniz   Lisansüstü  program başvuruları çerçevesinde   ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvurunuzu yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere  doktora programına tezli yüksek lisans programını bitirmiş olanlar ile  programını bu dönem  içerisinde biterecek olanlar başvurabilmektedir. Lisans mezunları da lisans sonrası doktora programına ( PhD on B.Sc.) başvuru yapabilmektedirler. Halen programlarımızda  başvuru için istenen minimum kriterler   http://fbe.metu.edu.tr/application-criteria  linkinde  verilmektedir. Başvuru yapılmeniz için  başvuru kriterlerinde tanımlanmış İngilizce Yeterlik Puanına sahip olmanız gerekmektedir. ODTÜ’ce kabul edilen İngilizce yeterlik sınanvlarına  ilşkin bilgi http://fbe.metu.edu.tr/equivalence-table-english-proficiency linkinde verilmektedir.

Destek Miktarı 

TÜBİTAK 2244 sanayi doktora  programına ilişkin kurallar  TUBITAK’ın web sayfasında  verilmektedir. İlgili linkten de görüleceği üzere programda    sağlanan destek 4500 TL/ay olup bunun 3/4’ü TÜBİTAK’ tan  1/4 ise firma (ASPİLSAN) tarafından karşılanmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır 

Halen ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora programında değil iseniz  önce  bu programa başvurmanız  gerekmektedir.  Bunun için  gerekli  bilgi

https://fbe.metu.edu.tr/tr/duyuru/lisansustu-basvurular-baslamistir

adresinde verilmektedir.

 

Hangi Doktora Konularında Çalışabilirsiniz 

ENDAM-ASPİLSAN sanayi doktora programında  öngörülen doktora çalışma alanları  aşağıda veriilmektedir.

Li-iyon Birincil Piller  

Li-iyon İkincil Piller     

Alkalin Piller 

İlgi duyan adaylardan

1- ODTÜ  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora programına kayıtlı olanların endam@metu.edu.tr  adresine Sanayi Doktora programında görev almak istediklerine dair   dileçe ile en geç 28Aralık 2018 tarihine kadar  başvurmaları

2- Programa kayıtlı olmayanların ise  ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne  28 Aralık 2018 tarihine kadar ( Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora/ lisanssonrası Doktora programına) başvurmaları  ve paralelinde gene  aynı tarihe kadar   endam@metu.edu.tr   adresine   Sanayi Doktora Progranında görev almak istediklerine dair  bir dilekçe ile  başvurmaları gerekmektedir.

Programa ilişkin öndeğerlendirme  sonuçları 18 Ocak 2019  tarihinde ilan edilecek ve   belirlenen adaylar   ENDAM-ASPİLSAN ortak komisyonunca yapılacak  mülakat sonrası  programa kabül edilecektir. Mülakat tarihi  bilahare ilan edilecektir.